Komentarze prasy niemieckiej, wtorek, 13 kwietnia 2010

Tematyka polska powoli ustępuje miejsca innym, ważnym wydarzeniom: szczytowi atomowemu w Waszyngtonie i przyszłej strategii Bundeswehry w Afganistanie. Są jeszcze pojedyncze komentarze dotyczące polskiej tragedii.