Komentarze prasy niemieckiej, wtorek, 12 sierpnia 2008

Dziś na temat wojny na Kaukazie