Komentarze prasy niemieckiej, wtorek, 12 maja 2009

Wizyta papieża w Ziemi Świętej i postulat nowelizacji konstytucji dla efektywniejszej walki z piratami – to tematy komentarzy prasowych.