Komentarze prasy niemieckiej, środa, 7 kwietnia 2010

Dzisiejsze gazety obszernie komentują braki w wyposażeniu Bundeswehry w Aganistanie i domagają się zmiany strategii wobec tego kraju.