Komentarze prasy niemieckiej, środa 31 października 2007

Spadek bezrobocia nie może osłabić chęci do wdrożenia dalszych reform w Niemczech. Centrum przeciwko Wypędzeniom – pod czyimi skrzydłami?