Komentarze prasy niemieckiej, środa, 28.04.2010

Ukraina znów zerka w stronę Rosji oraz zaprzysiężenie pierwszej w Niemczech minister wyznania muzułmańskiego.