Komentarze prasy niemieckiej, środa 27.05.2009

Dziś o dyskusji nt. pracy federalnego archiwum akt enerdowskiej bezpieki – w kontekście sprawy Kurrasa, zachodnioberlińskiego policjanta, który w roku 1967 zastrzelił podczas demonstracji studenta Benno Ohnesorga.