Komentarze prasy niemieckiej, środa 20 sierpnia 2008

Dziś – o konferencji ministerialnej sojuszu NATO na temat rosyjskiej interwencji militarnej w Gruzji.