Komentarze prasy niemieckiej, środa, 14 kwietnia 2010 roku

Bilans szczytu atomowego w Waszyngtonie i zmiana koncepcji podatkowej FDP to tematy, które dominują w dzisiejszej prasie.