Komentarze prasy niemieckiej, środa 13.05.2009

Dziś – o deportacji z USA do Niemiec domniemanego zbrodniarza wojennego Johna Demianiuka.