Komentarze prasy niemieckiej, środa 06.05.2009

Dziś – dalsze opinie o aktualnym stanie prób uratowania fabryk Opla w Europie.