Komentarze prasy niemieckiej, środa 01.07.2009

Orzeczenie Federalnego Trybunału w sprawie Traktatu Lizbońskiego / Nowy „Widomy Znak” Eryki Steinbach.