Komentarze prasy niemieckiej, sobota 6 października 2007

Socjaldemokracja niemiecka dyskutuje żarliwie nad przyszłym programem partyjnym, który ma poprawić jej notowania. Dyskusja unaocznia głębokie podziały w partii i jest zapowiedzią burzliwych czasów.