Komentarze prasy niemieckiej, sobota 30.05.2009

Reakcje na uchwałę Bundestagu w sprawie zahamowania zadłużenia federacji i krajów związkowych.