Komentarze prasy niemieckiej, sobota, 30 sierpnia 2008

Kaukaz: Unia a Rosja