Komentarze prasy niemieckiej, sobota, 17.04.2010 roku

W dzisiejszej prasie dominują następujące tematy: bezradność człowieka wobec sił natury i reakcje na zarzuty przeciwko biskupowi Walterowi Mixie.