Komentarze prasy niemieckiej, sobota, 16 maja 2009

Bilans podroży papieża i oznaki lekkiej poprawy sytuacji gospodarczej