Komentarze prasy niemieckiej, sobota, 13 października 2007

Niemiecka prasa komentuje dziś szeroko wczorajsze strajki na niemieckiej kolei.