Komentarze prasy niemieckiej, poniedziałek 8 października 2007

Skłóceni socjaldemokraci. Czy spór o Agendę 2010 przerodzi się w otwartą walką o władze w kierownictwie SPD?