Komentarze prasy niemieckiej, poniedziałek, 4 sierpnia 2008

Nie ma „sprawy Clementa”, jest „sprawa SPD” – tak komentatorzy prasy codziennej zapatrują się na wrzawę wokół decyzji o wykluczeniu współautora programu refom Agenda 2010 z partii socjaldemokratów