Komentarze prasy niemieckiej, poniedziałek, 30 listopada 2009 roku

Głównym tematem prasy jest wynik referendum w Szwajcarii w sprawie budowy minaretów. Ze spraw polskich: list czytelnika, zachęcający rząd do udzielenia poparcia Tuskowi w wyborach prezydenckich.