Komentarze prasy niemieckiej, poniedziałek, 26.04.2010

Niemiecka prasa komentuje kongres Wolnych Demokratów w Kolonii, projekt pomocy zadłużonej Grecji oraz demonstracje przeciwko energetyce atomowej.