Komentarze prasy niemieckiej, poniedziałek 25.05.2009

Niemiecka prasa szeroko komentuje dziś ponowny wybór Horsta Koehlera na prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.