Komentarze prasy niemieckiej, poniedziałek 22.10.2007

Westchnienie ulgi – to ton komentarzy dzisiejszej prasy niemieckiej po wyborach w Polsce.