Komentarze prasy niemieckiej, poniedziałek 18.05.2009

Dziś – o wynikach ogólnokrajowego zjazdu niemieckich liberałów (FDP), jaki odbył się podczas weekendu Hanowerze.