Komentarze prasy niemieckiej, poniedziałek, 15 października 2007

Trudny dalog Niemcy-Rosja i Polska przed wyborami – to tematy komentarzy w dzisiejszej prasie niemieckiej.