Komentarze prasy niemieckiej, poniedziałek, 12.04.2010

Polska tragedia jest dzisiaj głównym tematem w niemieckiej prasie. Komentatorzy przypominają wątki polskiej historii i żywią nadzieję, że ta tragedia poprawi relacje zarówno polsko-rosyjskie, jak i polsko-niemieckie.