Komentarze prasy niemieckiej, piątek 31.07.2009

Dzisiejsze gazety komentują skład „gabinetu cieni” socjaldemokratycznego kandydata na kanclerza Franka-Waltera Steinmeiera i analizują aktualną kondycję SPD.