Komentarze prasy niemieckiej, piątek, 30 kwietnia 2010

Dzisiejsze gazety komentują niemieckie dylematy z pomocą finansową dla Grecji i problemy rodzimych polityków z przemożną rolą agencji ratingowych