Komentarze prasy niemieckiej, piątek 22.05.2009

Dziś – o obchodach 60. rocznicy wejścia w życie Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec oraz jutrzejszym wyborze nowego prezydenta państwa.