Komentarze prasy niemieckiej, piątek, 19.10.2007

Dziś – reakcje na deklaracje prezydenta Putina w sprawie modyfikacji doktryny obronnej Rosji. O Polsce przed niedzielnymi wyborami do Sejmu piszą m. in. monachijska „Sueddeutsche Zeitung” i berlińska „Tageszeitung”.