Komentarze prasy niemieckiej, piątek, 16 kwietnia 2010 roku

Niemcy w Afganistanie i plany wprowadzenia myta na autostradach dla samochodów osobowych to tematy, dominujące w dzisiejszej prasie: