Komentarze prasy niemieckiej, piątek 15.05.2009

Dziś – o aktualnej prognozie rozwoju wpływów podatkowych w Niemczech.