Komentarze prasy niemieckiej, piątek, 15 sierpnia 2008

Dziś na temat wojny na Kaukazie i jej echa oraz o złych wynikach gospodarczych w Niemczech.