Komentarze prasy niemieckiej, czwartek, 7 sierpnia 2008

Dziś na temat igrzysk i polityki