Komentarze prasy niemieckiej, czwartek 30.07.2009

Dziś o kampanii przedwyborczej SPD oraz aktualnych danych dotyczących przyrostu naturalnego w Niemczech.