Komentarze prasy niemieckiej, czwartek, 29 kwietnia 2010

Kryzys grecki, kryzys niemiecki, kryzys europejski?