Komentarze prasy niemieckiej, czwartek 28.05.2009

Dziś – o rosnącym zadłużeniu kasy państwowej w Niemczech.