Komentarze prasy niemieckiej, czwartek 28 sierpnia 2008

Konflikt kaukaski i konvent Demokratów w Denver to dominujące tematy komentarzy prasy niemieckiej.