Komentarze prasy niemieckiej, czwartek, 25.10.2007

Dziś – o planach powołania instytutu dokumentującego wysiedlenia Niemców; projekt różni się poważnie od wizji Centrum przeciwko Wypędzeniom przewodniczącej BdV Eriki Steinbach.