Komentarze prasy niemieckiej, czwartek, 22.04.2010

Minister i wulkan