Komentarze prasy niemieckiej, czwartek 21 sierpnia 2008

Dziś – o podpisanym przez Polskę i USA porozumieniu o rozmieszczeniu w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej.