Komentarze prasy niemieckiej, czwartek, 21 maja 2009

Dziś – o jubileuszu powstania Republiki Federalnej Niemiec w czasach kryzysu, zbyt duże koszty skróconego wymiaru pracy oraz czemu służy Zjazd Niemieckich Lekarzy w Moguncji