Komentarze prasy niemieckiej czwartek 18 października 2007 r.

Nieudana próba instrumentalizacji historii w walce wyborczej w Polsce i uciążliwe strajki na kolei – to tematy, które warte są odnotowania w dzisiejszym przeglądzie prasy.