Komentarze prasy niemieckiej, czwartek 14 sierpnia 2008

O reakcjach Zachodu na konflikt na Kaukazie i bilans tysiąca dni wielkiej koalicji w Niemczech.