Komentarze prasy niemieckiej, 03.07.2009

Strategia wojskowa Zachodu w Afganistanie to główny temat dzisiejszych komentarzy w niemieckiej prasie.