Komentarz: Zło dobrem zwyciężaj

Śmierć księdza zamordowanego przez islamistów we Francji w czasie sprawowanego nabożeństwa wywołuje oburzenie i chęć odwetu. Jednak Kościół wzywa do przeciwstawiania się nienawiści.