Komentarz: Więcej deportacji, mniej populizmu?

Rząd RFN i władze krajowe uzgodniły szybsze deportacje osób bez zezwolenia na pobyt w Niemczech. Rządzące partie mają nadzieję, że w ten sposób przekabacą na swoją stronę zwolenników AfD.