Komentarz: Walka o dogmaty – nie o fakty

Donald Trump zamienił wybory uzupełniające w głosowanie o sobie. Ich wynik jest całkowicie niewiadomy. Ale jest pewne, że Trump już diametralnie zmienił swój kraj – uważa redaktor naczelna DW Ines Pohl.