Wobec rozmiaru skandalu seksualnego w Kościele przewodniczący niemieckiego Episkopatu mówi „o punkcie zwrotnym” dla Kościoła. I ma rację.

Reader Interactions